Konspekt do techniki  klasa IV  Szkoły Podstawowej
„Rozpoznawanie znaków drogowych"

Muzyka: Carpenters
Rainy Days And Mondays

©2003 Alfred Borysewicz
alfredborysewicz@wp.pl